lifesoundrack

Notiuni de Igiena a Alimentatiei

In Clinical on September 12, 2008 at 5:04 am

METODE DE DETERMINARE A VALORII NUTRITIVE ŞI A STĂRII IGIENICE A ALIMENTELOR

Pentru ca să fie acceptate de consumatori şi ca să exercite efecte favorabile asupra lor, produsele alimentare trebuie să indeplinească trei conditii de bază:

1.Să aducă substanţele nutritive necesare organismului

2.Să nu conţină substanţe chimice nocive

3.Să posede însuşiri senzoriale atrăgătoare

Aceste trei condiţii definesc calitatea produselor alimentare.

Calitatea nutritivă depinde de conţinutul de substanţe nutritive: proteine, lipide, glucide elemente minerale şi vitamine.Substanţele nutritive nu sunt repartizate uniform în alimente.În general fiecare produs alimentar sau prelucrat (industrial, culinar)se caracterizeaza prin abundenţa unor componenţi nutritivi şi prin săracia sau lipsa altora.Asocierea alimentelor naturale după reţete foarte diferite , unele prelucrări industriale sau culinare cum sunt tratamentele termice, concentrarea, rafinarea, produc variaţii foarte mari în compoziţia produselor finite.Determinarea conţinutului de substanţe nutritive dintr-un aliment este deci necesară pentru cunoaşterea valorii nutritive a produsului respectiv.Ea permite, în acelaşi timp, descoperirea unor acţiuni nepermise(falsificări, nerespectarea reţetelor şi normelor de fabricaţie, distrugerea unor componenţi prin prelucrări neadecvate , etc,).

În unele situaţii, alimentele pot conţine agenţi nocivi pentru consumatori.Asfel de alimente se numesc insalubre iar consumarea lor poate determina apariţia unor îmbolnăviri.

Insalubrizarea alimentelor este cauzată de următoarele situaţii:

1.procese de învechire şi alterare.Acestea modifică nefavorabil însuşirile organoleptice şi pot duce la apariţia unor substanţe iritante pentru tubul digestiv sau chiar toxice: amine, amoniac, acizi, aldehide, cetone, peroxizi, hidrogen sulfurat, micotoxine microbiene(stafilococică, botulinică)

2.contaminare cu microorganisme patogene sau condiţionat patogene pentru om: bacili tifici, bacili dizenterici, bacilul Koch, brucele,stafilococi enterotoxici, salmonele, vibrionul holeric,virusul hepatitei epidemice,etc.

3.infestare cu paraziţi: larve de tenii şi de trichinella, ouă de ascarizi şi de tricocefali, chisturi de giardia, etc.

4.poluare cu substanţe chimice: reziduuri de pesticide, metale şi metaloizi toxici, nitraţi, nitrozamine, hidrocarburi policiclicearomatice, monomeri toxici din mase plastice, substanţe radioactive, etc.

5.încorporare de aditivi alimentari nepermişi sau utilizarea in exces a celor permişi: substanţe conservante, coloranţi şi arome sintetice, emulsionanţi.

Insalubrizarea alimentelor poate fi pusă în evidenţă prin examenul organoleptic.De multe ori însă, acesta nu este concludent.În asfel de situaţii, medicul trebuie să recolteze probe din alimentul suspectat şi să le trimită la laborator pentru examene chimice, microbiologice sau parazitologice.Buletinul de analiză eliberat de laborator îl ajută să stabilească cu mai multă obiectivitate dacă un produs este sau nu dăunător consumatorilor şi deci dacă alimentul respectiv poate fi menţinut în consum ca atare sau sau numai condiţionat, după o anumită prelucrare, dacă trebuie utilizat în alte scopuri sau este cazul să fie distrus.Medicul îşi asuma adesea o răspundere prea mare întrucât dacă scoate din consum sau denaturează un produs nevătămător produce pagube economice (nejustificate câteodată), iar dacă acceptă produsul riscă să îmbolnăvească populaţia.

Advertisements
  1. […] Notiuni de Igiena a Alimentatiei « What's up Doc? December 8th, 2009 METODE DE DETERMINARE A VALORII NUTRITIVE ŞI A STĂRII IGIENICE A ALIMENTELOR. • Pentru ca să fie acceptate de consumatori şi ca să exercite efecte favorabile asupra lor, produsele alimentare trebuie să indeplinească trei conditii de … […] […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: